Proses Soğutma Sistemleri

Proses Soğutma: Kocamanlar Isıtma Soğutma Sistemleri olarak Endüstriyel Tesislerde soğutma suyu sağlamak için yapılan uygulamalar aşağıda sıralanmıştır.

  • Tek Geçişli Soğutma Sistemleri
  • Kapalı Devre Soğutma Sistemleri
  • Açık Tip Soğutma Sistemleri

Tek Geçişli Sistemler: Soğutma suyu ısı transferi sonrasında sistemi terk eder. Örnek
olarak deniz suyu, göl veya nehir yatağı gibi doğal kaynaklardan alınan suyun ısısı soğutulması gereken akışkana transfer edildikten sonra tekrar geldiği alana deşarj olacak.

Kanallı devre soğutma sistemleri: Sabit hacimde akışkan ile devamlı olarak soğutmanın sağlanmasıdır. Buharlaşma olmadığından su kaybı olmaz. Chiller sistemleri ve motor soğutma suyu devreleri örnek gösterilebilir.

Açık Tip Soğutma Sitemleri: Su atmosferik koşullarda dış ortama açıktır. Soğutma amacıyla prosesten aldığı ısıyı buharlaşarak atmosfere transfer edilir. Soğuyan suyu tekrar sisteme pompalar.

sogutmasistemleri