OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri; attığı her adımda ve yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini “Yaşam Güvenliği “ konsepti altında temel şirket prensibi olarak kabul etmiştir. İş sağlığı ve iş emniyetini en üst seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve her yeni projede tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak şirket kalite politikalarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili önemli bir parçasıdır.

Bu politika çerçevesinde, Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri aşağıdaki genel şirket hedeflerini belirlemiştir;

1. Kanunlara ve yasal mevzuata uyumluluk Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri taahhüt ettiği projelerde, yasal mevzuatı inceler tüm bu yaptırımları yerine getirmeyi azami seviyede özen gösterir.

2. Sıfır Kaza Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri; yürüttüğü tüm çalışmalarda sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek önlemleri alır ve zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için iş sağlığından ve emniyetten ödün vermez.

3. Eğitim, Bilinçlendirme ve katılım Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri; kendi çalışanlarını ve görevlendirdiği taşeronlarını, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmek ve bilinçlendirmenin yanısıra, işveren, tedarikçi ve diğer paydaşları ile işbirliği içinde güvenli bir çalışma ortamını sağlamakta katkılarını geliştirir.

4. Koruyucu donanım, makine ve ekipman kullanımı Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri; gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, iş sağlığını ve güvenliğini optimum düzeyde tutmak amacıyla, gerek iş için gerekse kişisel korunma için en uygun makine, ekipman, donanım ve teknoloji kullanılmasını sağlar.

5. Tehlikeleri ve kazaları önleme Kocamanlar Isı Soğutma Sistemleri; uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile iş sağlığı ve güvenliği açısından kaza risklerinin sistematik şekilde yönetilmesini ve kayda değer tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği politikamız hakkında tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımız bilinçlendirilir ve tarif edilen sistem ve yöntemlere kayıtsız şartsız uymaları sağlanır.