HVAC Uygulamaları

HVAC Uygulamaları: HVAC ısıtma(Heating),havalandırma(Vantilating),hava şartlandırma(Air Conditioning)’nın baş harflerinden oluşmuştur. Binalardaki iklimi, sıcaklığı ve hava akışını kontrol edip düzenlemek için yapılan uygulamadır. Firmamız aşağıda adı geçen HVAC uygulamalarını projelendirip ve uygulamasını gerçekleştirmektedir. Isı geri kazanım sistemlerinde optimum değerlere tam olarak ulaşabilmek için projelendirmeyi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSTESİ Isı-Proses dalı hocalarıyla birlikte hazırlanmaktayız. Bu şekilde daha net sonuçlar elde edilmektedir.

  • Değişken debili Klima Sistemleri(VRF/VRV) projelendirilmesi ve uygulanması
  • Klima Santrali Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Havalandırma Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Roof Top  Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Isı Geri Kazanım Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Evaporatif Soğutma  Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması
  • Cihazların Egzost ve Baca Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması Sistemleri

Modern Yapılarda iklim kontrolü ve konfor vazgeçilmezi olmuştur. Fakat bunun sağlanabilmesi için en önemli unsur tasarımdır. Bu Departmanla ilgili tasarım yapan Makine Mühendislerimiz HVAC Sistemlerini doğru ve hatasız uygulayabilmek için Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferleri Konularında uzmanlaşmışlardır. Departmanımız tarafından tasarlanan HVAC Sistemleri ve sisteme uygun otomasyonları ile hizmet verdiği ortamda yaşayanların sağlığını koruduğu gibi düşük enerji sarfiyatı da sağlamaktadır.

hvac-3