Çalışma Aşamalarımız

1. AŞAMA – FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Kocamanlar ısıtma soğutma sistemleri, müşteri talepleri ve işletme maliyet analizleri  doğrultusunda sistem seçimi yaparak, proje çalışmalarını,  bünyesinde bulunan  deneyimli mühendisler ve akademik desteklerle hazırlayıp müşterilerine sunmaktadır.

2. AŞAMA – PROJE ÇALIŞMALARI

Kocamanlar ısıtma soğutma sistemleri, yaptığı tüm işlerde proje mühendilsiği hizmeti de vermektedir. Küçük boyutlu işlerden büyük kapasiteli işlere kadar imalat ve montaj için gerekli olabilecek shop drawing, proje ve detaylarına en stabil şekilde hazırlayarak uygulamaya geçmektedir.

3. AŞAMA – MALZEME TEMİNİ

Kocamanlar ısıtma soğutma sistemleri, uygulamakta olduğu projelerde kullanılacak olan malzemeleri ulusal ve uluslararası firmalardan, dünya standartlarına ve proje kriterlerine uygun olacak şekilde en kısa sürede temin etmektedir. Gelen tüm malzemelerin giriş kalite kontrolleri yapılarak ilgili şantiyelere sevki sağlanır.

4. AŞAMA – UYGULAMALAR

Kocamanlar ısıtma soğutma sistemleri, aldığı bütün taahhüt çalışmalarını, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uyum göstererek tecrübeli makina mühendisleri, şantiye şefleri, uluslararası sertifikalı kaynakçıları, mesleğinde uzman ve deneyimli saha elemanlarıyla OHSAS 18001 kalitesinde iş güvenlik kurallarına uyarak CE Belgeli takım ve makinalarla müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir.


5. AŞAMA – DEVREYE ALMA ve EĞİTİM

Kocamanlar ısıtma soğutma sistemleri, bitirmiş olduğu tüm işlerin performans testlerini yaparak ve işletme şartlarını kontrol ederek sistemi en verimli ve güvenli bir şekilde devreye almaktadır. Böylece devreye alınan sistem, tesisin öngörülen enerji maliyetlerine uygun olarak çalışmasını sağlamaktadır. Yapılan tesis, müşteriye teslim edilmeden önce tesisin verimli olarak işletilmesi için sorumlularına eğitimler vermekte ve tesis ile ilgili tüm yapılan işlemlerin as built projeleri çizilerek teslim edilmektedir.